BIZNES

Aplikimi i paketes bisnes-virtual do te zbriste kostot per hardware apo sotfware te shtrenjta te blera nga vete perdoruesi, kosto e mirembajtjes etj. Mjafton vetem nje kontrate me ENET dhe nje browser i zakonshem.


Me Mundesite e pakrahasueshme te virtualizimit ENET ofron pakete te plote per ta pasur zyren tuaj kudo: Publikime, mjet per menazhimin financiar te biznesit, paketa email.

Te gjitha ne nje hapsire te dedikuar , te optimizuar te mbrojtur, ku cdo e dhene ruhet ne kasaforten tuaj virtuale.


PAKETAT BAZE

    •  30 Euro/muaj
    •  60 Euro/muaj
    • 100 Euro/muaj

Negocimet kane te bejne me sasine dhe shpeshtesine e ruajtjes se dubluar te informacionit , pershtatjet eventuale , dhe kerkesa te vecanta te perdoruesve


Mesimi ne distance

Zgjidhje te hostuara dhe zgjidhje ne ambjentet e perdoruesit.

TARIFAT: 1 kurs (deri 50 pjesemarres) 100 Euro/muaj


e-Commerce

Optimizuar per mijera pedorues te njekohshem

TARIFAT: 30 Euro/muaj (IBM servers UNIX windows)