E-MAIL

Kontraktoni me ne nje addrese EMAIL dhe perfitoni nje nga sherbimet me te perdorshme, te sigurta dhe te mbrojtura.


MOBILITETI Lidhjet Server - Klient pavaresisht nga rrjeti se ku ndodhet perdoruesi 100% te kohes.

SIGURIA Lidhjet Server - Klient jane te vendosura ne nje tunel te enkriptuar dhe natyrisht perdoruesi ka mundesi te fshehe permbajtjen e te ruaje autenticitetin e mesazheve kur ata dergohen nga serverat tane ne destinacione te deshiruara.


    • 1 llogari E-mail 20 USD/vit
    • 3 llogari E-mail 40 USD/vit
    • 5 llogari E-mail 60 USD/vit

Pagesat mund te behen me paypal, karte krediti ose kesh.