HOTSPOT MANAGMENT

Menazhim online i perdoruesve te rishitesave qe japin hotspot, pavaresisht se nga cili provider e marrin aksesin.

Hapesire web e mbyllur dhe e dedikuar vetem per menazheret. Autentifikim i sigurte i rishitesit dhe i klenteve tet tij.


Tarife aktivizimi 300 USD.

    • 200 perdorues 100 USD/vit
    • 400 perdorues 160 USD/vitj
    • 1000 perdorues 500 USD/vit