Kontraktoni me ne per nje adrese EMAIL dhe perfitoni nje nga sherbimet me te perdorshme, te sigurta dhe te mbrojtura.

Performance e larte sherbimi 24 oresh. Aplikacione te vendosur ne sisteme te forta te dubluara dhe te optimizuara.

Aplikimi i paketes bisnes-virtual do te zbriste kostot per hardware apo sotfware te shtrenjta te blera nga vete perdoruesi, kostot e mirembajtjes etj.

ENET i mbeshtet sistemet e saj ne unaze fibrash optike si dhe ne platforma shume qellimshme me pajisje te sigurura nga cisco, ibm e motorola

Prezence ne Tirane, Durres dhe Elbasan.

Local-loop i shkurter, i sigurte per c’do lloj protokolli te transmetimit te te dhenave,  disponueshmeri 24 oreshe. 

Sherbimet ne web ofrohen ne platforma te licensuara me baze UNIX, por edhe opensource-t LAMP, SAMP.

Hapesira te dedikuara dhe funksionale per ndermarrjet e ndryshme. Zgjidhje te plota , nga publikimet per efekt reklamash deri tek platforma te plota per menazhimin financiar.

Infrastrukture e besueshme, e sigurte dhe optimizime sipas kerkeses per OLAP-s (online application processing) mbeshtetur ne Oracle.

Per programatoret hapesira te sigurta aksesi dhe publikimesh. Permbajtje te encriptuara si dhe hapesira te mbrojtura , performance e larte ne saje te optimizimeve sipas kerkeses.

ENET i mbeshtet sistemet e saj ne unaze FIBRASH OPTIKE

HOTSPOT per perdorues fundor dhe per rishitesa.